Přírodní očistná kúra TRIZONES - novinka!

Z očí do očí - díl první

Z očí do očí - díl druhý

Tady najdete přepis rozhovoru v časopisu Záhady života!

Tady najdete další přepis rozhovoru v časopisu Záhady života!

Vítejte na stránkách poradny CHERUBÍN!

Ludmila Horáková Mé jméno je Ludmila Horáková a jak už nápis nahoře napovídá, věnuji se poznání o harmonii těla i duše a také všemu dalšímu, co s tímhle poznáním souvisí.
K alternativnímu řešení zdravotních potíží jsem se dopracovala po osobních zkušenostech s "klasickou" medicínou a následně v touze pomoci jiným podobně zkoušeným lidem. Začala jsem sbírat poznatky a zkušenosti o vzájemných souvislostech mezi naším myšlením a následným zdravotním stavem člověka. Stokrát poznaná pravda i stokrát opomíjená, ale jedině skrze toto poznání, a nejenom poznání, ale hlavně skrze pochopení těchto souvislostí, se dostaneme k dlouhodobě fungujícímu řešení.

Dnes již neléčím "rukama", protože jsem dostala impulzy, abych naučila lidi předcházet zdravotním potížím, podle možností si stanovit vlastní diagnózu a následně vlastním přičiněním a chtěním tento problém odstranit.

Pokud pochopíme duchovní příčinu nemoci, máme v rukou základní informaci a můžeme začít odstraňovat nedostatky ve svém postoji k životu a všemu živému i "neživému". Tím spustíme opravný program i ve svém těle.
Sami určitě také sledujete, že současná doba je stále rychlejší a rychlejší a všichni musíme dnes a denně řešit spousty situací a problémů. Všichni jsme vystaveni situacím, kdy řešíme problémy ve svých současných vztazích (které se samozřejmě prolínají s minulostí), problémy s hmotným zabezpečením (jako odměna či dluh z minula), učíme se lásce, odpuštění, zasvěcení a poznání pravdy.
Samotným poznáním vesmírných (Božích) zákonů ovšem nemáme vyhráno. Je nutné je dodržovat, žít podle nich a tím být příkladem ostatním lidem.

Všichni jsme těmto situacím a problémům vystaveni, ale ne každý má pevný bod, o který se může v bouři těchto energií opřít. Na pomoc nám přicházejí andělé, archandělé a mistři Světla a s jejich pomocí to určitě zvládneme.
Takže pokud se chcete něco o sobě dozvědět a pochopit, proč se vám mnohé děje, pokud chcete na sobě pracovat a postoupit dále ve svém duchovním vývoji, ráda Vám pomohu a poradím.

Od 15.listopadu 2011 jsem držitelem značky "Vysočina regionální produkt". Tato značka slouží jako garance původu výrobku na Vysočině, jeho kvality a šetrnosti vůči životnímu prostředí a zachování jedinečnosti výrobku s ohledem na tradice, používání místních surovin, podíl ruční výroby a prezentace území.


Ludmila HORÁKOVÁ
+420 603 518 491
ludmilacherubini@seznam.cz

cerifikat


© 2008 | Powered by engine phpRS | Design and photographs by HvK | ADMINISTRACE